Prowadzimy obsługę prawną polskich i zagranicznych osób fizycznych i prawnych w sprawach cywilnych, udzielamy porad prawnych. Pomagamy przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów; Pomoc prawna udzielana jest w formie jednorazowych porad, sporządzania opinii prawnych, zastępstwa procesowego oraz przed organami administracji i samorządu a także stałej obsługi prawnej.
Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi z terenu małopolski oraz architektami i geodetami.
Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w lokalu kancelarii bądź w ustalonym miejscu - zgodnie z umową z Klientem.