Kraków, dnia 25 maja 2018 roku
Szanowni Państwo,


w związku z rozpoczęciem obowiązywania w dniu 25 maja 2018 roku Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uprzejmie informujemy, że nasza kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe w celu świadczenia obsługi prawnej na Państwa rzecz. Podstawą przetwarzania danych jest zawarta umowa i/lub niezbędność w celu ochrony Państwa interesów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest koniecznym warunkiem do realizacji umowy o świadczenie obsługi prawnej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Eilmes, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka mgr Paweł Eilmes Adwokat, ul. Batorego 18/1, 31- 135 Kraków, NIP: 677 207 07 07, REGON 356736900 tel. 12 631 95 20; e-mail: adw.e@wp.pl Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot świadczący obsługę księgową na rzecz kancelarii i/lub dostawca usług hostingowych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania (w tym profilowania). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia obsługi prawnej, a w niezbędnym zakresie mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia stosunków prawnych związanych z obsługą. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.Łączę wyrazy szacunku
Adw. Paweł Eilmes